Go to top
Bon Tech Advisory

Zjišťujeme zdravotní stav nemovitostí
a pomáháme s jejich uzdravením

Bon Tech Advisory

O společnosti

Ve společnosti Bon Tech Advisory poskytujeme poradenství zejména v oblastech facility managementu, technických zařízení budov a stavebnictví. Vyhledáváme technické a legislativní vady v nemovitostech a navrhujeme způsoby jejich nápravy. Našimi klienty jsou především kupující, prodávající nebo stávající majitelé nemovitostí a jejich správci. Stavíme na dlouholetých zkušenostech našich zaměstnanců i spolupracujících odborníků.

Do našeho týmu patří

 • autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby
 • autorizovaný inženýr pro obor technická zařízení budov
 • specialista na statiku pozemních staveb
 • energetický auditor
 • energetický specialista
 • osoby oprávněné provádět kontroly kotlů a klimatizací
 • odborně způsobilé osoby k provádění revizí i servisů technických zařízení
 • technické dozory investora
 • specialisté na právní poradenství
 • specialisté na realitní poradenství
 • soudní znalec v oborech stavebnictví a ekonomika staveb
 • odborníci na vlhkostní poruchy a hluk v nemovitostech
 • zkušení facility manažeři a profesionálové z oblasti správy budov

Ke všem svým klientům a projektům přistupujeme individuálně. Součástí většiny našich projektů jsou detailní místní šetření a rozhovory s klientem i vlastníkem a správcem nemovitosti.

Bon Tech Advisory

Naše služby

Technické audity objektů – Technical due diligence (TDD)

Attachment image #1226
 • posouzení dokumentace skutečného provedení stavby (DSP)
 • analýza poruch stavebních konstrukcí
 • analýza stavu technických zařízení budovy (vytápění, vzduchotechnika, chlazení a další)
 • kontrola stavu a úplnosti provozní dokumentace
 • prověření plnění legislativních požadavků a dohled nad nimi
 • posouzení provozních nákladů nemovitosti
 • kontrola nebo zpracování plánu oprav a investic (OPEX, CAPEX)
 • kontrola a úpravy provozní dokumentace, plánů periodických činností atd.
 • zpracováváme i zjednodušenou verzi TDD, tzv. Red Flag

Audit facility služeb – Facility due diligence

Attachment image #1210
 • analýza způsobu provozování nemovitostí
 • posouzení facility procesů a návrh jejich optimalizace (přenastavení)
 • kontrola provozní dokumentace
 • definice provozních rizik
 • právní a technická kontrola smluv (dodavatelských, nájemních, servisních a dalších)
 • nastavení SLA (service level agreement) a KPI (key performance indicators) pro všechny druhy facility služeb
 • kontrola kvality poskytovaných služeb a hodnocení dodavatelů
 • cenový benchmark, případně komplexní výběrová řízení na zajištění služeb správy nemovitostí
 • kontrola personálního zajištění facility služeb

Audit projektové dokumentace

Attachment image #1209
 • zpracovává se před zahájením stavebních prací
 • ideální je spolupráce již od výběru zhotovitele stavební dokumentace (architekta)
 • optimalizace navržených technických řešení z hlediska dlouhodobých provozních nákladů (LCCA)
 • posouzení energetického hospodářství a návrh potenciálních úspor
 • výpočet budoucích provozních nákladů budovy již v projekční fázi
 • výstupem je návrh na opatření, která uspoří provozní náklady a zamezí komplikacím v provozu

Ostatní / doplňkové služby

Attachment image #1207
 • asistence při přebírání / předávání nemovitostí
 • příprava a realizace výběrových řízení pro nákup FM (facility management) služeb
 • poradenství při výběru CAFM systému a provedení implementační fází CAFM
 • energetické audity (EA) a průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)
 • příprava na certifikaci a recertifikaci ISO 50001 a ISO 41001
 • právní poradenství v oblasti správy nemovitostí
 • plánování a řízení investičních rozpočtů staveb i plánování oprav
 • posouzení vnitřního prostředí a SBS (sick building syndrome)
 • odhady cen nemovitostí
 • vzdělávání a školení v oblasti technického facility managementu a správy budov
 • zprostředkování prodeje nemovitosti
Bon Tech Advisory

Pro koho jsou služby určeny?

Naše služby lze využít v různých oblastech z hlediska typu objektu.

Zaměřujeme se především na:
 • komerční administrativní budovy
 • prodejny
 • průmysl a logistiku
 • hotely
 • bytové a multifunkční stavby
Pomáháme nejčastěji:
 • vlastníkům nemovitostí (technický audit, strategie facility služeb, sestavení plánů a rozpočtů pro správu, školení zaměstnanců atd.)
 • zájemcům o koupi nemovitosti (technický nebo komplexní audit nemovitosti)
 • právním a konzultačním firmám (dílčí části komplexních due diligence projektů)
Zcela jistě najdeme potenciál pro spolupráci v kterékoliv fázi vašeho projektu.
 • předprojekční úvahy o výstavbě
 • projekční etapa
 • výrobní fáze (stavba)
 • při předávání stavby do provozu
 • kdykoliv v průběhu provozní fáze stavby
 • nákup / prodej nemovitosti
Bon Tech Advisory

Obecné kontakty

Název společnosti: Bon Tech Advisory s.r.o.
Sídlo: Šumavská 763/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 07179464
DIČ: CZ 07179464
Číslo účtu: 2401448884 / 2010

Působnost společnosti: Sídlíme v Liberci, denně se pohybujeme v Praze, ale jsme připraveni podílet se na Vašich projektech po celé ČR.

Bon Tech Advisory

Kontakty

Ing. Lukáš Emingr, Ph.D.

jednatel

telefon: +430 736 251 582
e-mail: emingr@bontech.cz

V roce 2007 jsem dokončil vysokoškolské studium v oboru technická zařízení budov na ČVUT v Praze a od té doby jsem se věnoval v různých společnostech aktivitám spojeným s hledáním optimálních provozních podmínek budov a energetických systémů v nich. Mou specializací je strategie provozování portfolia budov, komplexní facility management a podpůrné IT systémy, legislativní předpisy v oblasti správy budov, energetika budov a ekonomika spojená s provozem a správou nemovitostí. V minulosti jsem působil ve společnostech Strabag Property and Facility Services a.s. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ve kterých jsem implementoval CAFM systémy a zaváděl mimo jiné ISO 50001 a podílel se na tvorbě a naplňování obchodní strategie společností.

Postupem doby přišel čas realizovat se podle vlastních představ, a proto vznikla společnost Bon Tech Advisory s.r.o., prostřednictvím které bych rád pomáhal uvádět budovy do stavu, který bude vyhovovat potřebám jejich uživatelů a zároveň do stavu ekonomicky i provozně optimálního a napravovat chyby, kterých jsou nemovitosti bohužel plné často již z projekční fáze.

Když se nevěnuji rozvoji naší společnosti, zastihnete mě nejspíš u nějakého sportu (in-line brusle, lukostřelba, lyžování, squash i mnoho dalších), v horách nebo na rybách, případně u povídání s rodinou a přáteli. Sportovní aktivity a každodenní kontakt s příjemnými a chytrými lidmi mi pomáhají v odpočinku i v hledání nové inspirace a motivace.

Attachment image #1406

Ing. Jiří Plánička

jednatel

telefon: +420 773 993 349
e-mail: planicka@bontech.cz

V roce 2008 jsem ukončil vysokoškolské studium na Fakultě stavební ČVUT v oboru technická zařízení budov.  Ihned po škole jsem začal samostatně projektovat v oboru vytápění a zdravotechniky, kdy jsem rozšiřoval zkušenosti nabyté při studiu a stal se autorizovaným inženýrem. Založil jsem společnost Bon Group CZ s.r.o. zabývající se energetikou staveb a projektováním technických zařízení budov. Zároveň jsem od roku 2012 spolumajitelem realitní kanceláře, která se zaměřuje na residenční realitní trh v severních Čechách. V roce 2012 jsem získal osvědčení energetického specialisty.

Ve společnosti Bon Tech Advisory s.r.o. realizuji další své nápady nejen z oblasti techniky v budovách. Zároveň mi Bon Tech Advisory umožňuje rozšiřovat své manažerské a ekonomické znalosti a dovednosti.

Ve volném čase se rád protáhnu při gymnastice, na kolečkových bruslích nebo u squashe a při špatném počasí se jen výjimečně odtrhnu od čtení knížek, poslechu hudby nebo od dobrého filmu.